inpink logo


  Bursa beyin cerrahi selçuk yilmazlar

  10:32
  • 2205
  • 7
  • 4
  Проголосовало пользователей: 11
  Anterior klinoidal meningiomalar optik kanalı ve supra klinoidal karotis arteri etkilerse çıkartılmaları zor olur. Bu videoda tip 2 klinoidal meningiomanın mikrocerrahi teknikle çıkartılmasını göreceksiniz. Prof Dr Selçuk YILMAZLAR Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa Türkiye
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  Tuberculum sella meningiomas originate between two optic canals and lateral aspect of the chiasmatic sulcus. The optic nerves are displaced laterally and ...
  • СКАЧАТЬ
  A 56 years old female patient presents with headache and left blurred vision. Visual field chart and MR images are attached below. What is your diagnosis?
  • СКАЧАТЬ
  Lomber disk cerrahisinde mirocerrahi tekniği tüm dünyada kabul görmüş en iyi yöntemdir. Altın standart olarak kabul edilir. Bel bölgesinde yaklaşık 1.5-2 cm'lik ...
  • СКАЧАТЬ
  hipofiz adenomları, pituitary adenomas, transsfenoidal cerrahi, transsphenoidal surgery, management, tedavi, slayt sunum, ders.
  • СКАЧАТЬ
  Beyin cerrahisinde enfeksiyon riskli ameliyatlar hem beyin cerrahı hemde enfeksiyon doktorları için bir problemdir. Bu videoda Klimik 2012 yaz okulunda ...
  • СКАЧАТЬ
  4. Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumuna katkıda bulunan onur konuklarımıza, konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Selçuk ...
  • СКАЧАТЬ
  Türk Nöroşirürji Derneği Lomber disk hernileri paneli, 25 mayıs 2013, saat 8:30'da Uludağ Üniversitesi, Görükle kampüsü içinde yer alan Holiday Inn otelde ...
  • СКАЧАТЬ
  Prof. Dr. Selçuk YILMAZLAR: Sellar-parasellar bölge ve hipofiz anatomisi, sella tümörleri ve cerrahi yaklaşım yöntemleri.
  • СКАЧАТЬ
  Tıp öğrencilerinin kafa travmalarına yaklaşımını kolaylaştırmak için yeniden düzenlenmiştir.
  • СКАЧАТЬ
  craniovertebral junction tumor, meningioma, cervicomedullary tumor, servikomedüller bileşke meningioması sitting position.
  • СКАЧАТЬ
  Presigmoid Retrolabyrinthine Approach (Posterior Petrosectomy) Prof. Dr. Selçuk YILMAZLAR Uludag University, School of Medicine, Neurosurgery Department ...
  • СКАЧАТЬ
  Rathke's cleft cyst at the stalk level Prof Dr Selçuk YILMAZLAR Uludag University, School of Medicine, Neurosurgery Department, Bursa TURKEY Rathke's ...
  • СКАЧАТЬ
  Petrotentorial Meningioma Prof. Dr. Selçuk YILMAZLAR Uludag University, School of Medicine, Neurosurgery, Bursa, Türkiye .A 61-year-old female was ...
  • СКАЧАТЬ
  Subtemporal, cavernous lateral wall, anterior incisural meningioma.
  • СКАЧАТЬ
  • СКАЧАТЬ
  Online Eğitim ve Canlı Cerrahi Eğitimi Bu video bu gün opere ettiğimiz 21 yaşında bize baş dönmesi şikayeti ile başvurmuş ve tetkiklerinde sol köşe epidermoid ...
  • СКАЧАТЬ
  cavernous hemangioma orbita neurosurgery orbital surgery kavernöz hemanjioma orbita beyin ve sinir cerrahi orbita cerrahisi.
  • СКАЧАТЬ
  Anterior Servikal Diskektomi ve Disk Protezi Uygulama Cerrahisi Prof. Dr. Selçuk YILMAZLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÖROŞİRÜRJİ ...
  • СКАЧАТЬ
  Prof. Dr. Ender Korfalı rektörlük emeklilik töreni.
  • СКАЧАТЬ
  Surgical management of craniovertebral (cervicomedullary) junction tumor (meningioma) operated by Prof. Dr. Selçuk Yılmazlar (Kraniovertebral ...
  • СКАЧАТЬ
  Öğrenci ve asistan ve uzman eğitiminin önemli bir parçası olan postmortem (beyin otopsi) toplantıları Uludağ Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalında tüm ...
  • СКАЧАТЬ
  Diaphragma Sellae Meningioma operated by Prof. Dr. Selçuk YILMAZLAR Meningiomas involving the diaphragma sellae may cause visual loss by affecting the ...
  • СКАЧАТЬ
  Tentorium Infiltrated Posterior Fossa Meningioma: Infratentorial Retrosigmoid Approach by Prof. Dr. Selçuk Yılmazlar Uludag University, School of Medicine, ...
  • СКАЧАТЬ
  автор | дата 27.06.2013
  Küçük vestibuler schwanomlar (akustik nörinomlar) gözlem veya stereotaksik radyoterapi yöntemleri ile tedavi edilebilmelerine karşın, dev vestibuler ...
  • СКАЧАТЬ
  Ağır kafa travmaları maalesef günümüzde hala büyük bir sorundur. Gerçek tedavi intrakranial basınç monitörizasyonu, serebral perfüzyon basıncı ve doku ...
  • СКАЧАТЬ
  Petroclival Meningioma A 46-year-old woman was experiencing vertigo, gait imbalance and swallowing difficulty. The tumor was an petroclival meningioma.
  • СКАЧАТЬ
  Supratentorial petroz meningiomalar petroz kemiği destrükte ederek iç kulak yapılarını etkileyebildiği gibi, temporobazal beyin dokusunu etkileyerek beyin ...
  • СКАЧАТЬ
  Anterior Petrosal Meningioma with trigeminal neuralgia Retrosigmoid Approach 48 year-old woman with right trigeminal neuralgia and MRI showed 2 cm right ...
  • СКАЧАТЬ
  Thoracic Spinal Stenosis (Th10-11) Prof. Dr. Selçuk YILMAZLAR Uludag University, Neurosurger, Bursa Turkey A narrowing of the spinal canal in the thoracic ...
  • СКАЧАТЬ
   Сейчас смотрят